Toplist

2013 05 03 Přednáška Kurz první pomoci

V pátek 3. května 2013 odpoledne se v Dětské klubovně Mezeňáček v Mezně konala přednáška na téma "Kurz první pomoci". Sešlo se šestnáct lidí, z toho tři děti. Přednášející Bc. Petra Homolová (profes.zdravotnický záchranář) se zaměřila především na to, jak se zachovat při úrazech (krvácení, zlomeniny, popáleniny, poranění hlavy atd.), při laryngitidě (dušení), epyglotitidě (zánět hrtanové záklopky), při štípnutí hmyzu do krku apod. Na závěr se věnovovala resuscitaci ať už kojenců, dětí nebo dospělých. Vše velmi názorně a srozumintelně vysvětlila a ukázala. Resuscitaci si všichni přítomní, za doprovodu rytmické hudby, vyzkoušeli na figuríně.

Jménem obč. sdr. Mezeňák o. s. tímto Petře moc děkujeme za její ochotu podělit se o své zkušenosti z praxe.

A ještě malý dodatek - webové stránky na toxikologické středisko jsou http://www.tis-cz.cz/ a tel. číslo je 224  91 92 93 nebo 224 91 54 02


 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nastavení fotogalerie

Příští akce