Toplist

2014 10 31 Živá kronika v Mezně

V pátek 31. října se ve výčepu Markátorovic PABu konalo setkání pamětníků nad fotkami. Akci uspořádalo sdružení MAS Krajina srdce v rámci projektu Živá kronika. Promítání se zúčastnilo přes 20 místních, kteří nad fotkami zavzpomínali nad životem v obci. Nejprve členové sdružení MAS vysvětlili podstatu projektu a seznámi příchozí s dalšími svými aktivitami určenými občanům žijícím v místě. Následně promítli uvítací spot a poté i dva rozhovory s pamětníky, z nichž jeden byl s místním pamětníkem, panem Františkem Míkou. Poté přišly na řadu fotky, kde se určovalo, kdo, kdy a kde je na nich zachycen. Akce připomomínala Vzpomínky na minulost, již jsme již třikrát pořádali. Zde včak součástí akce bylo občerstvení (pití a sekaná) a hudba v podání pana Bohuslava Říhy z Č. Újezda.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nastavení fotogalerie

Příští akce