Toplist

2015 03 01 Setkání nad kronikou

V neděli 1. března klubovna v hasičském domě hostila asi patnáct pamětníků z Mezna, kteří se sešli na nedělním "Setkání nad kronikou". Cílem akce bylo promítnout na velkém plátně fotografie z kroniky i z rodinného archivu a pojmenovat známé tváře. Setkání to bylo příjemné a k dobré pohodě přispěla i káva, čaj či sladké koláče z domácí kuchyně.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nastavení fotogalerie

Příští akce