Toplist

O Mezeňáčkovi

Dětský klub Mezeňáček zahájil svou činnost 4.10. 2010 původně jako DK Klíček pod záštitou o.s. Petrklíč (komplexního centra služeb pro rodinu) v Praze, Radotíně.
Díky vstřícnosti SDH Mezno a OÚ Mezno sídlí v jedné z místností hasičské budovy v Mezně.
Cílem Dětského klubu Mezeňáček je nabídnout dětem z Mezna a přilehlých obcí alternativu, jak aktivně a tvořivě trávit volný čas, pozitivně přispívat k utváření osobností dětí a poskytnout  jim možnost navazovat kamarádské vztahy v rámci jednotlivých obcí. 
Na podzim roku 2012 bylo v Mezně založeno naše občanské sdružení Mezeňák o. s., a převzalo stávající aktivity - můžete navštívit FACEBOOK - https://www.facebook.com/Mezenacek?ref=hl 

Program Klubu Mezeňáček:

V tomto školním roce (2015/2016)

Středa 9.30 - 11.30 Program pro nejmenší aneb "Rozcvička v ZOO"

 • Program pro děti ve věku 1 - 3 roky
 • cvičení za pomoci ukazovacích, rytmických a zklidňujících říkanek
 • jednoduché dětské pohybové hry
 • cvičení s pomůckami - overbally, kroužky, obruče, lavičky, padák
 • objevování barev, struktur, stop, různých výtvarných technik
 • rozvíjení jemné motoriky - přesýpání, přelévání, třídění, skládání, stříhání
 • zpívání a rytmický doprovod písniček
 • vstupné dobrovolné

Info: Mgr. Iva Vančurová (608 153 286) - facebook.mezenacek

O případných změnách (např. zrušení z důvodu nemoci) budou informace vyvěšeny na těchto webových stránkách, popř. emailem zaslány pravidelným návštěvníkům.


Ve školním roce (2014/2015)

Středa 9.30 - 11.00 - Program pro nejmenší aneb "VESELÉ KAŠPÁRKOVINY"

 • Program pro děti ve věku 1 - 3 roky
 • Maňásek Kašpárek bude děti provázet jednotlivými aktivitami jako jsou:
 • ukazovací, rytmické a zklidňující říkanky
 • jednoduché dětské pohybové hry
 • cvičení s pomůckami - overbally, kroužky, obruče, lavičky, padák
 • objevování barev, struktur, stop, různých výtvarných technik
 • rozvíjení jemné motoriky - přesýpání, přelévání, třídění, skládání, stříhání
 • zpívání a rytmický doprovod písniček
 • vstupné dobrovolné

Info: Mgr. Iva Vančurová (608 153 286) - facebook.mezenacek

O případných změnách (např. zrušení z důvodu nemoci) budou informace vyvěšeny na těchto webových stránkách a emailem zaslány pravidelným návštěvníkům.


Ve  školním roce (2013/2014)

Úterý 9.30 - 11.00 - Program pro nejmenší aneb "VESELÉ KAŠPÁRKOVINY"

 • Program pro děti ve věku 2 - 4 roky
 • Maňásek Kašpárek bude děti provázet jednotlivými aktivitami jako jsou:
 • ukazovací, rytmické a zklidňující říkanky
 • jednoduché dětské pohybové hry
 • cvičení s pomůckami - overbally, kroužky, obruče, lavičky, padák
 • objevování barev, struktur, stop, různých výtvarných technik
 • modelování z tradičních i netradičních modelovacích hmot včetně keramické hlíny
 • rozvíjení jemné motoriky - přesýpání, přelévání, třídění, skládání, stříhání
 • hraní maňáskového divadélka
 • zpívání a rytmický doprovod písniček
 • 30 Kč za hodinu

Info: Bc. Jana Dvořáková (777 804322) - facebook.mezenacek (aktuální info do 8.00 ráno téhož dne)

Pátek 17.00 - 18.30 - všestranně zaměřený kroužek "MEZEŇÁČEK - POZNÁVÁČEK"

 • Program pro děti školního věku
 • poznávací, zábavné a společenské hry
 • nacvičování jednoduchého divadla
 • výlety do přírody
 • vyrábění z přírodnin
 • vázání uzlů
 • morseova abeceda
 • kreslení a malování
 • péče o některá místa v našem okolí
 • zpívání písniček a jejich rytmický doprovod
 • vyrábění z keramiky a další
 • 200 Kč na jedno pololetí, nebo 30 Kč jednotlivě 

Info: Bc. Jana Dvořáková (777 804322) - facebook.mezenacek  (do čt do 20.00 - aktuální info o programu na následující den, fotky z akcí)


Ve školním roce 2012/2013

Úterý 16.00 – 17.30 - Výtvarná dílna "Malované písničky"

 • určeno pro předškolní a mladší školní děti
 • Cílem programu je rozvíjet dětské hudební schopnosti a dovednosti jako je zpěv, intonace, rytmus a hudebně pohybový projev. Na základě prožitých písniček v dětech probouzet chuť tvořit –
 • - v malbě, kresbě, hlíně či jiném materiále.
 • "Hudební  a výtvarné činnosti jsou významným prostředkem rozvoje dětské emocionality. Pro děti jsou vítanou příležitostí ke spontánnímu vyjádření zážitku, umožňují jim duševní i tělesnou relaxaci a v neposlední řadě jsou pro ně též zdrojem uspokojení ze společného hudebního projevu či vytvořeného díla." (Eva Jenčková)

Středa 9.30 – 10.30 - "Cvičení se zvířátky"

 • Určeno pro děti od 3 - 4 let. Program zahrnuje rytmické  a pohybové říkanky, cvičení na podporu správného držení těla, protažení svalstva, rozvíjení jemné a hrubé motoriky, jednoduché kolektivní hry.

Vyúčtování za Mezeňáček ke konci roku 2012


Ve školním roce (2011/2012)

Úterý 16.00 – 17.00 - Výtvarná dílna "Květuščina zahrádka"

 • Výtvarný program pro děti od 5 – 6 let na motivy pohádky Františka Hrubína "O Květušce"
 • Cílem programu je vnímat a pozorovat změny, které se dějí v zahradě (např. doma nebo u babičky) během roku, všímat si drobností a detailů na zahradě  a promítat výtvarné a tvořivé činnosti ven (tj. do přírody, na zahradu) a opačně.
 • Děti se setkávají s různými výtvarnými technikami včetně práce s keramickou hlínou či přírodním materiálem. Program je obohacován o dramatické, pohybové a hudební prvky. 

Středa 9.00 – 10.00 - "Hrátky se zvířátky" - cvičení a malování pro nejmenší

 • Určeno pro děti od 2 - 3 let. Program zahrnuje rytmické  a pohybové říkanky, písničky, cvičení s pomůckami, rozvíjení jemné a hrubé motoriky, jednoduché kolektivní hry.

Každé druhé pondělí v měsíci od 20.00 - Keramika pro veřejnost

 • 2.4.,16.4., 14.5., 28.5., 11.6.
 • pro více informací kontaktujte Janu Dvořákovou

Ve školním roce 2010/2011

Úterý 16.30 – 17.30 Výtvarná dílna "Z pohádky do pohádky"

 • určeno pro děti od  tří do šesti let. ( různé výtvarné techniky, práce s přírodním materiálem, garfomotorická cvičení,  keramika  atd.)

Středa 9.30 – 10.30 - "Cvičení se sluníčkem "

 • určeno pro děti od jednoho roku do tří let  (rozvíjení jemné a hrubé motoriky,  rytmického a hudebního cítění, pohybové aktivity atd.)

Finanční nebo materiální dar na vybavení klubovny bude vítán! Děkujeme!

Na dary je možné vystavit potrvzení na odečtení z daní.

Výše uvedené aktivity po odborné stránce zajišťuje a za chod Dětské klubovny Mezeňáček zodpovídá Mgr. Iva Vančurová

Kontakt : Tel 608 153 286,  E – mail: mezenak(zavináč)mezno.cz

Příští akce