Toplist

Všestranně zaměřený kroužek "MEZEŇÁČEK - POZNÁVÁČEK"

Pátek 16.00 - 17.30

 • Program pro děti školního věku
 • poznávací, zábavné a společenské hry
 • nacvičování jednoduchého divadla
 • výlety do přírody
 • vyrábění z přírodnin
 • vázání uzlů
 • morseova abeceda
 • kreslení a malování
 • péče o některá místa v našem okolí
 • zpívání písniček a jejich rytmický doprovod
 • vyrábění z keramiky a další
 • vstup zdarma, výjimkou budou náročnější dílničky

Info: Bc. Jana Dvořáková (777 804322) - facebook.mezenacek  (

Příští akce