Toplist

2014 02 22 Vzpomínky na minulost

V sobotu 22. února 2014 se konalo první ze série promítání fotek z Mezna a okolí. Akce začala v 15:00 hodin, trvala dvě hodiny a zúčastnilo se ji třicet lidí, čímž téměř úplně zaplnili prostrory klubovny v hasičském domě v Mezně. Součástí akce bylo i menší občerstvení, ale všichni zúčastnění byli tak zaujati dobovými fotkami naskenovanými ve vysoké kvalitě a promítanými na velkém plátně, že je občerstvení moc nezajímalo.

První setkání bylo věnováno především fotkám z mezenské kroniky. Téma bylo zpočátku válečné, jelikož začátek kroniky připomíná mezenské občany v 1. světové válce. Pozdější fotky v kronice však zachycují i jiné významné události, např. zakoupení stříkačky pro Sbor dobrovolných hasičů, postavení památníku padlým ve válce nebo třeba stavbu kulturního domu v Mezně. Kromě toho však byly promítnuty i fotky ze soukromých zdrojů, které k naskenování zapůjčili místní obyvatelé. Jednalo se o různorodou směsici vztahující se k životu v Mezně. Některé fotky zachycovaly mezenské fotbalisty, jiné zase myslivecké hony, dobrovolné hasiče i hasičky, pracovní vytížení v JZD Mezno, fotky rodin i lidí z první poloviny 20. století, a jiné.

Cílem akce bylo připomenout si, jak se v Mezně žilo. Díky zúčastněným pamětníkům se podařilo většinu fotek „oživit“ – tzn. k fotkám přiřadit událost i přibližnou dobu vyfocení a pojmenovat lidi na fotce zachycené. Fotky budou, i s popisem, v nejbližší době uveřejněny na webových stránkách obce www.mezno.cz.

Za „Mezeňák o. s.“ bych chtěla všem přítomným moc poděkovat a pozvat je na příští promítání. I když datum ještě není stanoven, už teď víme, že se budeme věnovat více jen jednomu tématu. Pravděpodobně začneme s fotbalisty, ale dostane se i na hasiče, myslivce nebo třeba masopust, který má v Mezně dlouholetou tradici. Záleží, kterých fotek se podaří sehnat nejvíce.

Věříme, že i další občané Mezna prohlédnou své zásuvky a fotky v nich a zapůjčí je k oskenování a společnými silami se nám podaří zachytit život v Mezně v průběhu let minulých.

Iva Vančurová

Skenované fotky z Obecní kroniky - na obecních stránkách - odkaz zde

Skenované fotky od Doskočilů - na obecních stránkách - odkaz zde 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nastavení fotogalerie

Příští akce