Toplist

O nás

Občanské sdružení Mezeňák o. s. bylo zaregistrováno u Ministerstva vnitra reg. dne 12.11.2012, pod č.j. VS/1-1/90855/12-R a získalo IČO 012 243 61. 

Zakládající členové: Jana Dvořáková (pokladní), Jiří Mikula, Jana Mikulová, Marcela Kopečná, Jana Říhová (revizor), Iva Vančurová (předsedkyně)

Sdružení bylo založeno za účelem zastřešení neformálních akcí konaných v obci i okolí a vytváření akcí nových.

V současnosti vytváříme podmínky pro setkávání  občanů. V průběhu roku pořádáme a spolupořádáme aktivity a akce pro děti i další příležitosti k setkávání občanů.

Cílem občanského sdružení Mezeňák o. s. je především podpora sounáležitosti občanů a zlepšení vztahu obyvatel ke své obci díky zapojení obyvatel do činností souvisejících s děním v obci, popř. pomoci při kulturních akcí a volnočasových aktivit.

S novým Občanským zákoníkem se obč. sdr. Mezeňák o. s. změnilo na spolek Mezeňák o. s.

Příští akce